Analyse av «Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame)

Analyse av «Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame)

Analyse av «Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame

Av og til: «Hvor mange glass tåler barnet ditt?» Denne trinn-for-trinn-analysen er ment som en første start, før man bruker analyseskjemaene og modelltekstene i i boka. Bakgrunn for annonsen:

Hvor mange glass tåler barnet ditt ? – AV·OG·TIL

Hvor mange glass tåler barnet ditt-rapport2014. Mange gode krefter med på laget . Barn er totalt avhengige av de voksne rundt seg …

«Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame) – …

«Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame) – skriveramme Denne trinn-for-trinn-analysen er meint som ein første start, før ein bruker analyseskjemaa og modelltekstane i boka. Bakgrunn for annonsen:

«Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame) – …

«Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame) – skriveramme «Hvor mange glass tåler barnet ditt?» (reklame) – skriveramme Denne trinn-for-trinn-analysen er ment som en første start, før man bruker analyseskjemaene og modelltekstene i i boka. Bakgrunn for annonsen: Annonsen var en del av en holdningskampanje høsten 2014, sammen

Hvor mange glass tåler barnet ditt? – PDF – docplayer.me

7 overfor foreldre og ungdommer, endringer i reklame, strengere kontroll med salg og skjenking, politikontroll, alkoholavgiftene m.m Organisering AV-OG-TIL var økonomisk og administrativ ansvarlig for kampanjen. AV-OG-TILs virksomhet finansieres av tilskudd fra Helsedirektoratet gjennom årlig tildeling. Hvor mange glass tåler barnet ditt? 2014 inngikk som en del av den totale rammen for AV

Hvor mange glass tåler barnet ditt? – PDF – docplayer.me

Kampanjens navn (Hvor mange glass tåler barnet ditt?) er registrert i 33 prosent av sakene mens kommuner og samarbeidspartnere er nevnt i 28 prosent av sakene. De fleste sakene (36 stk) er publisert i nettmedium, mens 17 saker har havnet på trykk.

[PDF]

Hvor mange glass tåler barnet ditt? – kirken.no

Hvor mange glass. tåler . barnet. ditt? Hvor går grensen din? Diskuter alkoholbruk rundt barn og unge på . facebook.com/avogtil

Hvor mange glass tåler barnet ditt? – Risør kommune

Hvor mange glass tåler barnet ditt? Desember er årets fuktigste måned, samtidig som det for mange er en av få anledninger hvor hele familien er samlet. Hvor mye er det greit å drikke i julehøytiden?