Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi

Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi – Oslo

Aktiviteten ved Avdeling for Plastikk- og rekonstruktiv kirurgisk omfatter rekonstruksjoner hos barn med leppe,- kjeve,- ganespalte (flerregionsfunksjon), misdannelse av øre og nese, andre medfødte avvik i ansikt/kraniet (craniofacialt team, landsfunksjon) og rekonstruksjoner hos barn og voksne med medfødt eller ervervet manglende funksjon …

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag – PDF

5 Organisasjonsstruktur – Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Avdeling for plastikk og rekonstruktiv kirurgi Kim Tønseth Spesialisert plastikkirurgi odontologi onkologisk plastikkirurgi pasientkoordi nering traume,

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag

Organisasjonskart Klinikk for kirurgi og nevrofag Leder nivåer N2 N3 N4 Klinikkleder N5 Stab/ støtte Olav Røise Forskningsledere Hr sjef: Sture Borgen Øk sjef: Arild Holme Adm.leder: Marianne Martinussen John Anker Zwart Øvrig stab Avdeling for kompleks epilepsi Ortopedisk avdeling Grete Almåsbak Rolf Bjarne Riise Øye avdelingen Morten Carstens Moe Avdeling for plastikk og rekonstruktiv

Fysioterapi ved Avdeling for plastikk-, hand- og

På Avdeling for Plastikk-, hand- og rekonstruktiv kirurgi er det mest aktuelt med tilpassing av ganghjelpemiddel, som regel krykkjer. Ortoser vert som regel laga av ergoterapeut. På BSA som regel av fysioterapeut.

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED …

SEKUNDÆRE REKONSTRUKSJONER VED FACIALISPARESE Therese H. Bjark Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi Oslo Universitetssykehus ÅRSAKER TIL FACIALISPARESE Idiopatisk Kongenitt isolert Syndrom (f.

Overlegestilling (plastikkirurgi) – Avd. for plastikk og

Det er ledig en fast overlegestilling ved avdeling for Plastikk og rekontruktiv kirurgi i Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi. Avdelingen er seksjonert: Seksjon for spesialisert plastikk kirurgi har sengepost, dagkirurgi og …

Kirurgisk avdeling – Sykehuset Østfold

Kirurgisk avdeling er organisert under kirurgisk klinikk, og har drift ved både Kalnes og Moss. Vi tilbyr kirurgisk utredning og behandling innenfor gastroenterologisk kirurgi, urologi, karkirurgi, bryst- og endokrinkirurgi i tillegg til plastikk- og rekonstruktiv kirurgi.

Intervju med Hilde Bjærke | Plastiskkirurgi.no

«Utrolig tilfredsstillende å oppleve gleden og takknemligheten pasientene viser» Overlege Hilde Brunvold Bjærke er plastikkirurg med ansiktskirurgi som spesialfelt, både rekonstruktiv og kosmetisk. Hun arbeider i dag ved Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi, Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet og på Cosmo Clinic i Nydalen.