Forskrift for inntak og formidling for den videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune

Forskrift for inntak og formidling for den videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune

Forskrift for inntak og formidling for den videregående

Forskrift for inntak og formidling for den videregående opplæring i Finnmark fylkeskommune: Dato: Denne forskrift gjelder inntak og formidling til videregående opplæring i Finnmark fylke. Forskriften her skal sees i sammenheng med opplæringsloven med tilhørende forskrift, rundskriv og andre bestemmelser fastsatt …

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og

Lokal forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass i Vest-Agder fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Vest-Agder fylkesting med hjemmel i forskrift til opplæringslova

LOKAL FORSKRIFT FOR INNTAK OG FORMIDLING FINNMARK

1 LOKAL FORSKRIFT FOR INNTAK OG FORMIDLING FINNMARK FYLKESKOMMUNE Hjemmel: Fastsatt av Finnmark fylkesting sak 54/14 med hjemmel i forskrift til opplæringslova av nr og 6A-2. Trår i kraft: Del I Generelle bestemmelser 1 Virkeområde og formål Denne forskrift gjelder inntak og formidling til videregående opplæring i Finnmark …

Forskrift om inntak til videregående opplæring og

Akershus fylkeskommune sender med dette på høring et forslag til ny forskrift om inntak til videregående opplæring og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune.

[PDF]

LOKAL FORSKRIFT FOR INNTAK OG FORMIDLING …

Denne forskrift gjelder inntak og formidling til videregående opplæring i Finnmark fylke. Forskriften her skal sees i sammenheng med opplæringsloven med tilhørende forskrift, rundskriv og andre

Første inntak til videregående – Finnmark fylkeskommune

Finnmark fylkeskommune; Hjem; det vil si de som ikke har brukt opp sine tre år i videregående opplæring. Andre søkere som enten har voksenrett, fullføringsrett eller ikke-rett vil bli med i 2. inntak, som gjøres 18. juli. Her søker søkere fra hele landet likt, og erfaringsmessig minker antallet på venteliste drastisk ved andre

[PDF]

Forskrift om inntak til videregående opplæring i …

Forskrift om inntak til videregående opplæring i nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) §3 -1 sjette og åttende ledd, §3-3 fjerde ledd, §3-9 femte ledd og § 4A-3 første ledd. Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i

[PDF]

Forskrift om inntak til videregående opplæring i …

Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Kapittel 2. Felles bestemmelser §3Bruk av retten til videregående opplæring

[PDF]

Forskrift om inntak til videregående skoler og …

Forskrift om inntak til videregående skoler og formidling til læreplass for Akershus fylkeskommune Jf. forskrift til opplæringslova § 6-2. videregående opplæring og formidling til læreplass i Akershus fylkeskommune. Gjelder for inntak til videregående …

Opplæring i skole – Finnmark fylkeskommune

Har du fullført grunnskole og er klar for videregående opplæring? Her finner du informasjon om opplæringstilbudene på våre skoler. Trykk på den enkelte søknads- eller overgangsårsaken nedenfor for å åpne opp vedleggsskjemaet. Lokal forskrift for inntak og formidling i Finnmark; Oversikt over frister, krav og