Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften)

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) Innholdsfortegnelse ⎙ ⎙Skriv ut Del dokument; Kjøretøyforskriften; Kap. 1. Generelle bestemmelser (§§ 1-1 – 1-16) Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) Dato:

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy

Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler (arbeidsplassforskriften) Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) Forskrift om konsesjon for landingsplasser

[PDF]

«Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav …

«Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil

Kjøretøyforskriften – Wikipedia

Kjøretøyforskriften, eller Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), er hjemlet i vegtrafikkloven.. Forskriften gjelder kjøretøy som registret første gang i Norge mellom 1. januar 1995 og 14. september 2012. Forskriften setter blant annet krav til utstyr som skal finnes i og på kjøretøy.

Virkeområde: Norge

Endr. i kjøretøyforskriften – Forskrift – Avd I – Lover og

INNHOLD Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften). I II Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften).Fastsatt av Vegdirektoratet 30. september 2004 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 og …

Forslag til forskrift om godkjenning og registrering av

Den får ikke anvendelse på kjøretøy som er førstegangsgodkjent og registrert på ordinære vilkår, og i ettertid endres, jf. forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 7, med unntak fra oppbygging etter nærmere bestemte regler.

Ny utgave av Kjøretøyforskriften – Forlaget Last og buss

Kjøretøyforskriften er Vegdirektoratets forskrift om tekniske krav til og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr i henhold til EØS-avtalen, og gjelder for kjøretøyer som er registrert etter 1. januar 1995.

Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy

Ekstern ressurs, Video: Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (Kjøretøyforskriften), pkt. 11 og 12

[PDF]

«Forskrift om endring av forskrift 4. oktober 1994 …

«Forskrift om endring av forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) og forskrift 25. januar

[PDF]

Forskrift om godkjenning og registrering av …

ordinære vilkår, og i ettertid endres, jf. forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) kap. 7, med unntak fra oppbygging etter nærmere bestemte regler.