Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001)

Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001)

Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al

Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum § 1. Det er forbudt å introdusere og spre Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001). § 2. Planter og plantedeler (unntatt frukter og frø) av planteslag angitt i vedlegg 1, med opprinnelse i ikke-europeiske land, kan bare innføres hvis

Forskrift om endring i forskrift om tiltak mot

Endr. i forskrift om Phytophthora ramorum. I forskrift 17. mars 2003 nr. 341 om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., symptomer på Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) ikke er observert på noen mottakelige planter på produksjonsstedet ved offisielle kontroller,

[PDF]

Utkast til forskrift om endring av forskrift 17

Regulations amending Regulations 17. March 2003 no. 341 on measures against Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001). Translation of Forskrift om endring av forskrift 17. mars 2003 nr. 341 om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001).

[PDF]

Regulations 17 March 2003 no. 341 on measures …

Regulations 17 March 2003 no. 341 on measures against Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) Unofficial translation of Forskrift 17. mars 2003 nr. 341 om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001).Laid down by The Norwegian Agricultural Inspection Service on 17 March 2003,

[PDF]

Rozporz dzenie zmieniaj ce Przepisy odno nie …

5 a) ro liny pochodz z obszaru, w którym, zgodnie z odpowiednim Mi dzynarodowym Standardem w zakresie rodków Fitosanitarnych, ISPM Nr 4,Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) nie wyst

[PDF]

Risikoanalyse (PRA) for Phytophthora ramorum – …

Lovregulering: Med hjemmel i Matloven er det fastsatt: ”Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum”. Gyldig fra 24.03.2003 til 28.02.2005 Aktuelt område: Den ble vitenskapelig beskrevet først i 2001,(Werres et al., 2001). Arten har karakteristiske semipapillate sporangier som løsner lett fra hyfene.

Risikoanalyse (PRA) for Phytophthora ramorum – PDF

I henhold til Matlovens Forskrift om tiltak mot Phythophtora ramorum er det forbudt å introdusere og spre P. ramorum. Mattilsynet kan, når det foreligger risiko for spredning av P. ramorum, fastsette tiltak for å utrydde eller hindre smittespredning av denne planteskadegjøreren.

[PDF]

Phytophthora ramorum: a pathogen with a …

Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man in’t Veld) is an exotic pathogen of tanoak (Lithocarpus densiflorus), coast live oak Werres et al., 2001), but oospores are not readily produced in culture and there has been no evidence of oospore formation reported in nursery settings where both mating types of the pathogen have been found

[PDF]

EU2, a Fourth Evolutionary Lineage of Phytophthora

EU2, a Fourth Evolutionary Lineage of Phytophthora ramorum1 (Rizzo et al. 2002, Werres et al. 2001). In North America, P. ramorum is known for causing sudden oak death, Adaptive differences between Phytophthora ramorum isolates from .

(PDF) Phytophthora ramorum – ResearchGate

Phytophthora ramorum is a recently emerged plant pathogen and causal agent of one of the most destructive and devastating diseases …