Gass er ingen løsning, den må fases ut

Gass er ingen løsning, den må fases ut

Gass er ingen løsning, den må fases ut – Energi og Klima

Som andre fossile brennstoff, må også gass fases ut og erstattes med fornybar energi. Dette er krevende. Men å se på denne oppgaven bare som «en rosa drøm» slik Killingland skriver, er en farlig holdning.

Svein Tveitdal, Forfatter hos Energi og Klima

Gass er ingen løsning, den må fases ut. Som andre fossile brennstoff, må også gass fases ut og erstattes med fornybar energi. Dette er krevende.

Gass er ingen klimaløsning – Sysla – SYSLA

Resultatene tyder på at lekkasjer av gass må være under omtrent 3 prosent fra utvinning til levering om gass i et tjueårsperspektiv skal ha en klimafordel sammenlignet med bruk av kull (5, 6). på sammen måten som kullkraftanlegg uten CCS (Carbon capture and storage), snarest fases ut. Fare for «karbon lock-in». Gass er derfor

Gassmagasinet

Norske oljeselskaper har ikke lov til å brenne gass på plattformene, så den må brukes på andre måter. Det meste av gassen fraktes i rør til markedene i Europa, og dette er en ganske miljøvennlig løsning. Mange er ikke klar over at Norge tjener mer på gassproduksjon enn på oljeproduksjon. er det ingen grunn til å tro at olje

Uten norsk gass dobles utslippene – Ytring – NRK.no

Gass – en nødvendig løsning. 80 prosent av verdens energibehov kommer nå fra olje, gass og kull. Kull er klimaets verste fiende og må fases ut så raskt som mulig. De beste kullkraftverkene slipper ut dobbelt så mye klimagasser som et gasskraftverk. Den som mener seg rammet av urettmessig publisering, oppfordres til å ta kontakt med

Norsk gass er ikke EUs klimaløsning | Earth Hour 2016

Gass som konkurrerer med fornybar energi er ingen klimaløsning – den er et problem. Gassen fra Barentshavet er selvfølgelig ikke noe unntak. Den gjør ingen skade der den …

Ingen løsning uten flykutt | besteforeldre mot global

Ingen løsning uten flykutt. sett i forhold til de mengdene drivstoff og andre fossile produkter som må fases ut. Da går ikke regnestykket opp. Ethvert tiltak som gir økt behov for energi, som flere flyavganger, vil resultere i økte utslipp. Hvis vi er enige om at det ikke er noen løsning uten flykutt, må vi også være villige

BARNEHAGE – Bør kommunale barnehager bare fases ut?

Når det årlig koster oss flere hundre millioner mer med kommunale barnehager enn private så er det fornuftig å frita kommunene fra å drive barnehager. Bør kommunale barnehager bare fases ut? Nesten ingen har den billigste avtalen. Oddsen med annonselenker. Senker Güven Sandnes igjen?