Hvorfor måtte Israel utvikle atomvåpen?

Hvorfor måtte Israel utvikle atomvåpen?

Hvorfor måtte Israel utvikle atomvåpen? – MIFF

Hvorfor måtte Israel utvikle atomvåpen? Det er vanskelig å vite når Israels regjering følte seg tvunget til å starte utvikling av atomvåpen, men om ikke før, må det ha skjedd høsten 1956. Da kom den såkalte Suez-krigen, hvor Egypt stod på den ene siden og Israel, Frankrike og Storbritannia på den andre.

Hvorfor er israelerne imot at andre land får atomvåpen …

Hvorfor måtte Israel lage atomvåpen? Det korte svaret er at Israel var og er utsatt for en eksistensiell trussel, altså trussel om å bli utslettet som stat og at en stor del av befolkningen blir fysisk drept. Israel er det eneste landet som er truet på den måten. Det som, vil vi tro, utløste arbeidet med atomvåpen, var da Sovjetunionen i 1956 åpent …

Norsk utstyr til Israels atomvåpen – NRK Dokumentar

Da Norge eksporterte 20 tonn tungtvann til Israel i 1960 ble vi sterkt medskyldige i at Israel kunne utvikle et stort og meget avansert arsenal med atomvåpen. Brennpunkt kan nå avsløre at den norske delaktigheten i Israels atomvåpenprogram har gått mye lenger enn tungtvannseksporten.

***Setter Bondevik Israel i samme bås som Iran?*** …

Her er noe Bondevik ser ut til å glemme. Punktene er et utdrag fra artikkelen Hvorfor måtte Israel utvikle atomvåpen? Israel utviklet sine atomvåpen etter at de ble truet av Sovjetunionen og USA signaliserte at de ikke var inne under deres beskyttelsesparaply. Israel så også sine naboer ta i bruk masseødeleggelsesvåpen som giftgass.

Med Israel for fred – Israel 60 år by Med Israel for fred

Israels venner blir ofte konfrontert med en lang liste av Israels virkelige og angivelige ugjerninger fra det ble opprettet i 1948 og fram til i dag (skapte flyktninger, har drept krigsfanger, vil ikke betale erstatninger til dem som flyktet fra Israel, har atomvåpen og en lang rekke andre anklagepunkter).

Historien om da Norge gjorde Israel til atommakt og …

Historien om da Norge gjorde Israel til atommakt og verden til et farligere sted. Etter tiårets NRK-serie vet hvert barn hva tungtvann kan brukes til. Det visste også norske politikere da Israel fikk tungtvann fra Rjukan for å utvikle sine egne atomvåpen.

Trump vil tvinge Iran til aldri å skaffe seg atomvåpen

President Donald Trump annonserte i går at han kommer til å trekke USA ut av atomavtalen med Iran. Med alle midler vil han hindre iranerne i å utvikle atomvåpen. Ganske raskt kommer omfattende økonomiske sanksjoner. Virker ikke sanksjonen, kan militære angrep på Iran bli neste skritt.

Iran utviklet atomvåpen – Dagbladet

Og få dager før avsløringen måtte Iran innrømme overfor Det internasjonale atomenergibyrået at landet var i ferd med å bygge et nytt anlegg for anriking av uran i byen Qom. Iran vil dermed ha to slike anlegg, ikke bare ett som tidligere kjent. The Times avslører i dag at landet har jobbet med å utvikle atomvåpen. Det er imidlertid