Konflikter i verden i dag (kapittel 14 og 15)

Konflikter i verden i dag (kapittel 14 og 15)

Konflikter i verden i dag (kapittel 14 og 15) | Streif

Konflikter i verden i dag (kapittel 14 og 15) Læreplanen sier: Internasjonale forhold Mål for opplæringen er at eleven skal kunne. definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet ; forklare begrepet globalisering og vurdere ulike konskvenser av globalisering ;

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme – PDF – docplayer.me

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme 1 Begrepskryss (svarene finner du på side I Ny agenda) Sett strek mellom begrepet til venstre og …

samfunnsfag kapittel 14 innlevering Konflikter og

samfunnsfag kapittel 14 innlevering Konflikter og terrorisme. Det er mange konflikter i verden. Det har det alltid vært, og det vil det mest sannsynlig alltid være. Konflikten som startet ble 15.mars eskalert til et opprør. Dette opprøret regnes med i den arabiske vår. Demonstrasjonene har vært av ulike typer. Slik som sultestreik

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme – Ny agenda

Kapittel 14: Fattigdom og utvikling. Kapittel 15: Konflikter og terrorisme Kapittel 16: Arbeid for fred og menneskerettigheter. Del 6: Utforskeren Scanpix / Hubert Michael Soesl / EPA) I hele etterkrigstida (etter 1945) har det vært en rekke kriger i mange land i verden. De fleste krigene i dag er borgerkriger, og det er Afrika som er

Streif – Del5 – Lærar

Konflikter i verden i dag (kapittel 14 og 15) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet

Konflikter i verden (Læreplanmål 5d)

Kapittel 15: Konflikter og terrorisme For læreren (vis meny) Konflikter i verden (Læreplanmål 5d) 5d finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere. Bruk nettressursen og svar på spørsmålene. Oppgave. Hva kjennetegner væpna konflikter i dag? Hvor mange kriger

Kapittel: En urolig verden | Portal

15. EN UROLIG VERDEN Oppgaver Nettoppgaver Multimedieoppgåver 14: 15: En urolig verden. Hva er årsaken til de mange konfliktene i verden? Kan kampen mot terroren vinnes? Hvordan kan konflikter forebygges? Hvorfor er fred så vanskelig?

Her er de 10 mest oversete konflikter i verden

Her er de 10 mest oversete konflikter i verden Værktøjer. Del; Mail; Print; Mere. Del på Twitter; kl. 14:52. Af Tobias Stern Johansen og Kim Schou. Verdens øjne er for en stor del af tiden rettet mod Israel og Palæstina, krisen i Ukraine og islamisters hærgen i Irak og Syrien. Der findes imidlertid en lang række konflikter, som