Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er

 ·

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3 FRUSTRERT: Eirik Lae Solberg mener det er et brudd på enigheten i Oslopakke 3, når byrådet vil utrede et alternativ uten tunnel.

Oslo Høyre – Innlegg | Facebook

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3 Bymiljøetaten har fått instruks fra byrådet om å utrede et tilnærmet 0-alternativ for Røakrysset, selv om det er politisk enighet i Oslopakke 3 at det skal bygges Røatunnel fra 2020.

Røatunnelen NÅ – Posts | Facebook

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3 Bymiljøetaten har fått instruks fra byrådet om å utrede et tilnærmet 0-alternativ for Røakrysset, selv om det er politisk enighet i Oslopakke 3 at det skal bygges Røatunnel fra 2020.

Røatunnelen NÅ – Innlegg | Facebook

Lan Marie Berg vil ha utredet Røakrysset, selv om det er avtalt Røatunnel i Oslopakke 3 Bymiljøetaten har fått instruks fra byrådet om å utrede et tilnærmet 0-alternativ for Røakrysset, selv om det er politisk enighet i Oslopakke 3 at det skal bygges Røatunnel fra 2020.

Raser over AKS-diskriminering

 ·

Det er som kjent verre å stå utenfor et tilbud når de fleste tar del i det samme tilbudet. Det blir veldig synlig, og er vondt å observere. Slagordet fra Ap om at «Alle skal med» gjelder ikke hos oss, dessverre, sier Pedersen, som vil …

Linnéa Myhre on Twitter: «Er det ingen voksne til stede i

Er det ingen voksne til stede i Valdres-rettssaken? Eventuelt en som vet hva anoreksi er, og hvor vanskelig det er for en mor å vite hva man skal gjøre når barnet ditt frivillig sulter seg til døde? som lover at det vil være enklere å spise om man bare får være trygg sammen med deg – hadde det vært grov omsorgssvikt å la være

Så mye ferie kan du overføre til neste år – Fagbladet.no

Etter loven skal all lovbestemt ubenyttet ferie som ikke er avviklet i løpet av året overføres til neste år.

Tittelen min kan Nille tørke seg et visst sted med

«Heidi» er butikksjef i Nille-kjeden. Hun vil ikke stå fram med sitt eget navn og bilde i frykt for represalier fra Nille-ledelsen. HK-Nytt velger likevel å viderebringe «Heidis» historie.

Vil ikke slite meg ut i 25 år til for denne lønna

Hjelpepleier Katrine Jacobsen er lei av at ansatte med fagbrev i mannsdominerte yrker tjener mer enn ansatte i den kvinnedominerte helsesektoren.

Vurdering av om utleie av båt er næringsvirksomhet

I den forelagte sak, vil det være spørsmål om båtutleien kan anses som næringsvirksomhet i seg selv, eller om den årlige avkastningen kan anses som en kapitalinntekt. Omfanget av den aktivitet som utøves vil være vesentlig ved vurderingen. Etter direktoratets oppfatning er det tvilsomt om utleien vil gi et driftsoverskudd de