Lavere firmabilskatt i 2013 sammenlignet med forventet lønnsøkning

Lavere firmabilskatt i 2013 sammenlignet med forventet lønnsøkning

Forsiktig konjunkturoppgang først i 2017 – SSB

Sammen med økt offentlig pengebruk, tidsforsinkede virkninger av kronesvekkelsen, lavere renter og etter hvert bedring i internasjonale konjunkturer peker dette mot en noe høyere vekst i norsk økonomi. Det har vært en klar tendens til fall i kronas verdi siden tidlig i 2013, etter hvert drevet av nedgangen i oljepris.

Det kan bli lav lønnsvekst i 2016 – DinSide

Etter mange år med sterk lønnsvekst, vil man etter alt å dømme få en slunken lønnsøkning i 2016. Nå viser også Norges Banks forventningsundersøkelse for 1. kvartal 2016, som ble lagt fram torsdag denne uka, at både økonomene og husholdningene har lavere forventninger til årets

Lønn, alle ansatte – SSB

Månedslønna økte med 1,6 prosent fra september 2015 til september 2016. Dette gav en lønnsøkning på 1,6 prosent. Nedgangen i antall ansatte i oljenæringen bidrar til å dra den samlede lønnsveksten noe ned fra 2015 til 2016. men grunnet et lavere gjennomsnittlig lønnsnivå bidro ikke denne nedgangen til å redusere samlet

LDO – 15/1687 Lavere avlønning av kvinne var ikke

Ombudet konkluderte med at klageren ikke ble diskriminert på grunn av kjønn ved avlønningen sammenlignet med mannllig kollega. det vil si etter at D fikk lønnsøkning. D jobbet med et stort prosjekt mens hun var i permisjon. Han ble ansatt som inneselger kort tid etter A, og med noe lavere lønn enn henne. I oktober 2013 ble …

Spår lavere lønnsvekst – DinSide

7. desember 2013 kl. 17.00. Del på Facebook. Berit B. Njarga. – Jeg tror nok lønnsveksten vil bli noe lavere fremover, både nominelt og reelt. Kostnadsnivået i Norge er høyt sammenlignet med handelspartnerne, og arbeidsmarkedet er noe svakere enn det har vært, sier Holden.

Lønnsvekst 2017: Så mye vil lønnen din øke

Lønn og frynsegoder Lønnshopp for sykepleiere Sykepleiere med 10 års ansiennitet får økt minstelønn fra 1. juli i år.

Norske lønnstagere hadde i 2016 lavest lønnsvekst siden

Sammenlignet med alle tidligere år i nyere tid fortalte rapporten en sørgelig historie for lønnstagerne: – I fjor var lønnsveksten lavere enn prisveksten. Dermed fikk mange arbeidstagere lavere kjøpekraft enn i 2015, sier YS’ sjeføkonom og medlem av TBU, Helle Stensbak i en pressemelding. I fjor steg gjennomsnittlig årslønn

Skatt og priser i 2012 og 2013 & hjem; Skatt på huset

Kommunen Drimmelen selv kommer med en økning på 25% sammenlignet med 2008. Vannverket skatt i 2009 Hvem bor i vannet Boards Peel en Maas dalen eller Delfland kommer i ti i 2011 og 8,5 prosent lønnsøkning i løpet av 2010. fordi sjansen for at din kommune i 2013, er eiendommen lignings lavere enn i 2012 er liten. I gjennomsnitt

[PDF]

GRUNNLAGET FOR INNTEKTSOPPGJØRENE 2015

samlet for arbeidere og funksjonærer i industrien i NHO-området til å bli 0,6 prosentpoeng lavere enn i 2013, noe som tilsa en årslønnsvekst på 3,3 prosent fra 2013 til 2014. Sammenlignet med veksten fra 2007 til 2008 og tidligere år, vil det være et brudd i …

Slik blir din økonomi i 2015 – Nettavisen – Forsiden

De som rammes opplever naturligvis en kraftig nedgang i disponibel inntekt. Men ledigheten er forventet å øke med 5 promille av arbeidsstyrken. Oljeprisfallet og kronesvekkelsen har påvirket hvilke forventninger vi har til lønnsøkning og inflasjon for 2015. Vi har laget to sett med forventninger for 2015: Sammenlignet med