Ledig stilling som dommerfullmektig (156150)

Ledig stilling som dommerfullmektig (156150)

Ledig stilling som dommerfullmektig / Jæren Tingrett

Ledig stilling som dommerfullmektig. Jobbnorge ID: 156150. Jæren tingrett har ledig en fast stilling som dommerfullmektig fra og med januar 2019. Stillingen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse. Dommerfullmektigene tilbys utfordrende oppgaver i et godt arbeidsmiljø.

Bli dommerfullmektig | Norges Domstoler

Stilling som dommerfullmektig gir dessuten en god innføring i dommeryrket og arbeidet i domstolene. Som dommerfullmektig får du i tillegg innsikt i hvordan advokater og påtalemyndigheten arbeider. Det er til sammen cirka 160 stillinger som dommerfullmektig ved landets 66 tingretter. I 2014 var det en liten overvekt av kvinnelige …

Dommerfullmektig (156570) | Nord-Østerdal tingrett

 ·

Ved Nord-Østerdal tingrett blir det ledig stilling som dommerfullmektig fra 2.januar 2019. Nord-Østerdal tingrett er en fullfaglig domstol med en embetsdommer, en dommerfullmektig og tre funksjonærer.

Ledige stillinger som seksjonsleder jobb Stavanger – …

Ledig stilling som dommerfullmektig Jobbnorge ID: 156150 Jæren tingrett har ledig en fast stilling som dommerfullmektig fra og med januar 2019. Stillingen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse.

Job ads – Dommerfullmektig | Jobbsafari

Dommerfullmektig for Heggen og Frløand tingrett Ved Heggen og Frøland tingrett er det ledig stilling som dommerfullmektig med ønsket tiltredelse 15. september 2018 eller så Heggen og Frløand tingrett , Mysen

Andre stillinger | Norges Domstoler

Sogn og Fjordane tingrett – Dommerfullmektig – Søknadsfrist 31.08.2018 Romsdal tingrett – Saksbehandler, vikar – Søknadsfrist 15.08.2018 Borgarting lagmannsrett – Leder for juridisk utredningsenhet (utvidet søknadsfrist) – Søknadsfrist 13.08.2018

Dommerfullmektig / Alta Tingrett / Stillinger / …

Alta tingrett. 9510 ALTA . Dommerfullmektig. Alta tingrett har en ledig stilling som dommerfullmektig fra 01.01.2019. Alta tingrett er en fullfaglig førsteinstansdomstol.

Jobber i Sandnes | Indeed.com

Jobbnorge ID: 156150 Jæren tingrett har ledig en fast stilling som dommerfullmektig fra og med januar 2019. Stillingen har en varighet på to år, med mulighet