Ny CLTS-rapport: Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune

Ny CLTS-rapport: Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune

Ny CLTS-rapport: Lokal sedvane i bruken av utmarka i

Ny clts rapport lokal sedvane i bruken av utmarka i verran kommune I notatet «Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune» gjøres det rede for datainnsamling, representativitet og datakvalitet for datasettet som foreligger etter undersøkelsen.

[PDF]

Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran …

Gjeldende rett og lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune Det er gjennomført en spørreundersøkelse med tema knyttet til utmarksbruk, naturkvaliteter, natur- og miljøvern, regulering av inngrep, bruk og ferdsel i utmark og

Lokale brukere av området sin oppfatning av egne

Sedvane i bruk av utmark i Verran Lokale brukere av området sin oppfatning av egne rettigheter i Follafoss allmenning Sedvane i bruk av utmark i Verran CENTER FOR LAND TENURE STUDIES Utgangspunkt for masteroppgave: 3 Verran kommune: Industri og landbruk viktig i dag Mangfold av eiendomsforhold i utmarka Aktiv beitebruk …

ILP/CLTS seminar: Utmarksbruk i Verran | Norges miljø- …

Ny clts rapport lokal sedvane i bruken av utmarka i verran kommune; Ny tidsskriftsartikkel om allmenningsrett og naturvern i skjak kommune 2; Ny clts rapport lokal sedvane i bruken av utmarka i verran kommune. Ny tidsskriftsartikkel om allmenningsrett og naturvern i skjak kommune 2. Presentasjon av clts emner.

[PDF]

Sedvane i bruk av utmark i Verran – umb.no

Sedvane i bruk av utmark i Verran Lokale brukere av området sin oppfatning av egne rettigheter i • Rural nordtrøndersk kommune Lokal sedvanei bruken av utmarka i Verran • Med utgangspunktiMA‐oppgaven (Haugset 2011), samt

CLTS Reports (HH) – brage.bibsys.no

Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune  Haugset, Anne Sigrid ; Berge, Erling ( CLTS Report;2013:1 , Report , 2013 ) Dette notatet dokumenterer data innhentet gjennom en spørreundersøkelse våren 2012 i forbindelse prosjektet Gjeldende rett og lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune.

Standhaftige oppfatninger av allmenningsretter i Verran

Standhaftige oppfatninger av allmenningsretter i Verran Anne Sigrid Haugset, TFoU Erling Berge, CLTS/UMB Forhistorien: Verran cirka 1801: Proprietær Müller kjøper grunnen i Follafoss allmenning fra Kongen.

[PDF]

Berge Haugset 0769 – tfou.no

Arbeidsnotatet er blitt til som en del av forskningsprosjektet Lokal sedvane i bruken av utmarka i Verran kommune. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Trøndelag Forskning og Utvikling og Centre