Om foreningen

Om foreningen

Om foreningen – Amager Klassisk

Foreningen er stiftet af en gruppe unge musikere som ønsker at bidrage til kulturlivet i vores bydel. Vi ønsker at gøre klassisk musik tilgængelig for flere mennesker, og vil gerne have muligheden for at invitere vores nabo, ven …

OM FORENINGEN – Hyperhidrose

Foreningen lægger stor vægt på at skabe et fællesskab, hvor de frivillige kan bidrage med deres egne ønsker, kompetencer og passioner. De frivillige arbejder sammen på tværs af fem forskellige udvalg, der varetager hver sin del af foreningens arbejde.

Om Foreningen Als-Fynbroen | AlsFynBroen

Foreningen er uafhængig af partipolitik og er åben for alle, som bakker op om en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Foreningen har ca. 1500 medlemmer, hvoraf 100 er firmamedlemmer. Foreningen ledes af en bestyrelse med 9 medlemmer .

Om foreningen – Nordea Pensionistforening

Foreningen har over 1300 medlemmer. Som medlem bliver man efter eget valg tilknyttet en af de 12 regioner, som er fordelt over hele landet. se nedenstående. Foreningen ledes af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer. Hver region har en arbejdsgruppe, som refererer til et medlem af hovedbestyrelsen. Se organisation og ledelse. Hver region har eget …

OM FORENINGEN | BIL Danmark – …

Foreningen påtager sig ikke ansvar for, om oplysninger på denne hjemmeside er korrekte, fyldestgørende eller tilgængelige. BIL Danmark bestræber sig på at holde hjemmesiden fri for elementer, som kan overføres til og genere eller beskadige brugerens computer eller derpå lagrede data, men kan ikke udelukke, at sådanne kan forekomme, og …

Om foreningen

Foreningen Værløse Flyhistoriske Hangars formål er også i begrænset omfang at bevare flyvning med veteranfly med tilknytningen til Flyvestationen, og veteranflyene vil således lejlighedsvist have behov for at anvende den planlagte reetablerede startbane umiddelbart ud …

Om foreningen – Innovation Silkeborg

Om foreningen gert laursen 2018-08-04T10:39:46+00:00 Hvem er InnovationSilkeborg? InnovationSilkeborg er en forening, der medvirker til at skabe vækst og udvikling via innovation i Silkeborg-området.

Om foreningen – FAIR SPILDEVAND

I foreningen ”FAIR SPILDEVAND” arbejder vi på at oplyse og værne om natur og miljø, og samtidigt bevare retten til, at udlede renset husspildevand i det åbne land, under anvendelse af metoder der er anerkendte og som samtidigt er mindst indgribende overfor borgeren! Vi vil “kigge forvaltningerne over skulderen” og sikre at useriøse forslag – […]