Omsorgsbolig, bolig til personer med fysisk funksjonsnedsettelser. (KF Lokal tjenestekatalog 4.9.9)

Omsorgsbolig, bolig til personer med fysisk funksjonsnedsettelser. (KF Lokal tjenestekatalog 4.9.9)

Kulturskole – Informasjon om opptak (KF Lokal

Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg (HDO bolig) * Omsorgsbolig med heldøgnsomsorg – (HDO Bolig) * Omsorgsbolig, bolig til personer med fysisk funksjonsnedsettelser. Omsorgslønn; Omsorgsovertakelse av et barn; Opplæring i norsk og samfunnskunnskap; Oppmålingsforretning; PP-tjenesten * Pandemi * …

Omsorgsbolig (KF Lokal tjenestekatalog 4.9.9)

Omsorgsbolig er et alternativt botilbud til personer som har behov for en lettstelt, tilrettelagt bolig som kan bidra til selvstendighet og styring av eget liv. Omsorgsboliger kjennetegnes ved at alt er på en flate, ekstra dørbredde, ingen dørterskeler, tilgjengelighet for rullestolbrukere. Omsorgsboliger er vanligvis bygget flere i sammen slik at de kan bidra til …

«Bofellesskap til personer med utviklingshemming, – …

«Bofellesskap til personer med utviklingshemming, – hva gjør boligens utforming og organisering med personene som bor der?» Bofellesskapene er også noe fysisk, – selve husene som består av ytre og indre rammer. – spørsmålet blir om trygghetsbehovet til personer med utviklingshemming kan ivaretas i separate boliger …

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog – PDF

Lansering av ny versjon av KF Lokal tjenestekatalog Kommuneforlaget lanserer nå en ny versjon(4.4.) av KF Lokal tjenestekatalog, heretter kalt lokal tjenestekatalog. Hindre sletting av avdelinger og personer Det er nå ikke mulig å slette avdelinger og/eller personer som er knyttet til tjenestebeskrivelser som er publisert eller arkivert

Hjemmesykepleien på besøk hos bruker. Foto: MARIUS …

Plan for utvikling av tjenestene til personer med fysisk funksjonsnedsettelse. Den største utfordringen er å finne bolig med egnet tjenestetilbud til personer som er ferdige med døgnbehandling i spesialisthelsetjenesten. Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for …

Skovridergården – Tilbud til unge og voksne med …

Sep 14, 2012 · Skovridergården er et tilbud til hjemmeboende unge og voksne fra cirka 15 til 40 år med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne.

[PDF]

Skolerett og elever En gjennomgang og analyse av

Skolerett og elever – En gjennomgang og analyse av klagesaker for Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport for forskningsprosjektet ”Utdanning og Om avstanden fra lov til klasserom med utgangspunkt i minoritetsspråklige elevers fravær i klagesaksmaterialet – …

(PDF) Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn …

PDF | On Oct 6, 2017, Inger Marie Lid and others published Forestillinger om medborgerskap i lys av kjønn og funksjonsevne

Fysisk aktivitet og livskvalitet hos barn med fysisk

Fysisk aktivitet og livskvalitet hos barn med fysisk funksjonshemming. Indergård, Stine Marie. Bachelor thesis. View/ Open. Bacheloroppgave (403.7Kb) Fysisk aktivitet og livskvalitet hos barn med fysisk funksjonshemming. Indergård, Stine Marie. Bachelor thesis. View/ Open. Bacheloroppgave (403.7Kb) Permanent link

[PDF]

Bandekriminalitet og religiøs fundamentalisme …

Bandekriminalitet og religiøs fundamentalisme blandt unge mænd med minoritetsetnisk Den form for kriminalitet i relation til gruppen af unge mænd med at personer, som politiet mistænker for at være indblandet i bandekonflikten, ikke bærer våben.