Psykhjelpen for de minste

Psykhjelpen for de minste

Psykhjelpen for de minste – PDF – docplayer.me

Fra praksis 745 ET GODT GRUNNLAG Mye av grunnlaget for god psykisk helse etableres tidlig i livet. «Psykhjelpen for de minste» i Tromsø er et lavterskeltilbud med psykologisk rådgivning for gravide og

Psykhjelpen for de minste – et prosjekt – Rådet for

Psykhjelpen for de minste – et prosjekt vi har støttet med midler fra ExtraStiftelsen, har vært en stor suksess i Tromsø. Det blir et fast tilbud fra

[PDF]

Psykhjelpen for de minste – UiT

Psykhjelpen for de minste UiT Norges Arktiske Universitet Sentrum helsestasjon Psykologisk rådgivningstjeneste for gravide og familier med barn opp til femten måneder

[PDF]

Psykhjelpen for de minste – psykologtidsskriftet.no

FrprA AKSIS 745 Psykhjelpen for de minste Ved å være der småbarnsfamilier naturlig oppholder seg, er det enklere å nå gravide og småbarnsforeldre med

Psykhjelpen for de minste – psykologtidsskriftet.no

Psykhjelpen for de minste er Tromsøs svar på helsemyndighetenes anbefalinger og er samtidig en fremtidsrettet praksisarena som gjør fremtidens psykologer mer rustet til å møte morgendagens behov for psykologisk kompetanse. Takk.

Psykhjelpen for de minste – Extrastiftelsen

«Psykhjelpen for de minste» på Sentrum helsestasjon er et tverretatlig samhandlingsprosjekt med fokus på forebygging, tidlig intervensjon, brukermedvirkning og fremtidsrettet praksiserfaring for psykologistudenter ved UiT. Målsetting.

Tidsskrift for Norsk Psykologforening – Posts | Facebook

«Psykhjelpen for de minste» i Tromsø er et lavterskeltilbud med psykologisk rådgivning for gravide og småbarnsforeldre opp til barnet er fem år, skriver Agnes Bohne og Catharina Elisabeth Arfwedson Wang. Tidsskrift for Norsk psykologforening – Psykhjelpen for de minste.

4.8/5(11)
[PDF]

De minste Barna Ungdom – uit.no

Psykhjelpen De minste Tilbudet er for gravide og aldersgruppen 0-5 år, og holder til på Sentrum helsestasjon. Vanlige problemer som foreldrene kommer med er angst, bekymring, nedstemthet, depresjon, søvnvansker, aleneforeldre, konflikt med partner, lite sosialt nettverk, vansker med å knytte seg til