Psykisk helsevernloven

Psykisk helsevernloven

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk …

Psykisk helsevernloven – phvl; Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser (§§ 1-1 – 1-8) § 1-1. Formål § 1-1 a. Virkeområde § 1-2. Psykisk helsevern § 1-3. Offentlig myndighet § 1-4. Den faglig ansvarlige for vedtak § 1-5. Forholdet til pasient- og brukerrettighetsloven § 1-6. Forholdet til forvaltningsloven § 1-7.

[PDF]

helsedirektoratet.no

Created Date: 2/28/2017 12:42:16 PM

Psykisk helsevernloven (Was: Re: Begrunnelse.) – …

Sep 05, 2011 · helsevernloven) har som materielt grunnvilkår for tvungent psykisk helsevern at personen har en «alvorlig sinnslidelse», og det må i tillegg være oppfylt minst ett av følgende to tilleggskriterier, jf.

Hanne Skui – lovendringer i psykisk helsevernloven 16…

Click to view on Bing1:20:07

Jun 23, 2017 · Informasjonsmøte om lovendringer i psykisk helsevernloven 16.juni 2017

Author: Helsedirektoratet

Rettsdatas Nyhetsblogg: Psykisk helsevernloven med

Psykisk helesvernloven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er på særskilte vilkår også mulig å anvende tvang i behandlingen i psykisk helsevern.

[PDF]

helsedirektoratet.no

Created Date: 8/26/2015 11:46:13 AM

Medisinfri – Posts | Facebook

Fortolkning – Psykisk helsevernloven § 4-4 – Bruk av langtidsvirkende depot i behandling uten eget samtykke – LPP – Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse Helsedirektoratet har sendt brev til de regionale helseforetakene om fortolkning av Psykisk helsevernloven § 4-4 – Bruk av langtidsvirkende depot i behandling uten eget samtykke.

Omfattende menneskerettighetsbrudd mot funksjonshemmede

Psykisk helsevernloven må endres drastisk hvis Norge skal innfri sine menneskerettslige forpliktelser, krever Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ny …

“Life on Hold”: A Qualitative Study of Patient Experiences

In Norway, a compulsory mental health care order is subject to the same regulations for both in- and outpatients (Psykisk helsevernloven [Norwegian Mental Health Act], 1990). One stipulation is that the patient has a place to live.

Meir tryggleik i psykisk helsevern – regjeringen.no

Å auke tryggleiken for pasientar og tilsette i psykisk helsevern er det viktigaste målet med Helse- og omsorgsdepartementets forslag om endringar i psykisk helsevernloven.