Risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av ketobemidon (Ketorax)

Risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av ketobemidon (Ketorax)

Risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av ketobemidon

Risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av ketobemidon (Ketorax) Publisert: 31.10.2011 Ketobemidon og risiko for alvorlige bivirkninger er for tiden diskutert i …

Light Ketobemidone – System Unknown

Risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av ketobemidon (Ketorax) (years back) RELIS 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Smertestillende legemidler, tabell 1.

Bivirkninger av legemidler – VernepleieBoken

Ved alvorlige sykdommer kan bruk av legemidler med alvorlige bivirkninger forsvares. Cellegift, som brukes til kreftbehandling, Rapportering av bivirkninger. Det er også klokt å informere pasienten om hva hun kan gjøre for å redusere risiko for bivirkninger, f.eks å ta legemidlet til måltider for å slippe kvalme, eller ta

Ketorax «Pfizer» – Felleskatalogen

Forsiktighetsregler Kan gi respirasjonsdepresjon (doseavhengig), pasienten følges nøye mhp. bivirkninger. Forskrivning av ketobemidon og benzodiazepiner eller andre legemidler med CNS-dempende effekt bør kun brukes …

Valg av opioid for akutte, sterke smerter på legevakt

Det er videre spørsmål om hvorvidt legevakten i stedet for petidin bør ha ketobemidon (Ketorax), og hovedargumentet her er morfinallergi. Spørsmålet er derfor: er det tilstrekkelig å kun være utstyrt med morfin på en legevakt av denne størrelsen? Mørch-Johnsen G, Westergren T. Risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av

Titrering er en metode til at bestemme indholdet af en

Risiko for alvorlige bivirkninger ved bruk av ketobemidon (Ketorax) RELIS – 31 Oct 2011 Det står at sikkerhet og effekt ikke er tilfredsstillende dokumentert ved titrering til høyere døgndoser enn 30-40 mg parenteralt, men ikke hvor stort tidsintervall en …

Fra ketobemidon til morfin eller oksykodon | Tidsskrift

Ketobemidon (Ketorax) har i flere tiår vært et av de mest brukte intravenøse opioider i Norge. Ved våre sykehus har vi imidlertid bestemt at bruken av dette preparatet skal opphøre. Årsakene er usikker leveringssituasjon, ingen spesielle fordeler fremfor alternative opioider, til dels manglende dokumentasjon og liten internasjonal bruk av

Syredempende medisiner kan ha alvorlige bivirkninger

Syredempende medisiner kan ha alvorlige bivirkninger. nedsatt næringsopptak og en økt risiko for demens. Protonpumpehemmere blir oftest brukt til å behandle sure oppstøt, fordøyelsesbesvær og magesår, og fungerer ved å nedsette syresekresjon i magesekken. En annen konsekvens av langsiktig bruk av protonpumpehemmere er nedsatt