Seksuell trakassering i arbeidsforhold

Seksuell trakassering i arbeidsforhold

Seksuell trakassering i arbeidsforhold | Finans Norge

Den siste tids debatt om seksuell trakassering i arbeidsforhold understreker viktigheten av at arbeidsgivere har tiltak for å forebygge dette og gode rutiner for å håndtere saker om seksuell trakassering.

#metoo: – Usikker på om kampanjen har truffet

Fafo-forsker Mona Bråten har forsket på seksuell trakassering i arbeidslivet og spør om #metoo er et elitefenomen.

Seksuell trakassering – YouTube

Click to view on Bing6:50

Jan 02, 2018 · Hvordan håndterer en seksuell trakassering på arbeidsplassen? Videoen forteller hva seksuell trakassering er og hvordan det kan håndteres på arbeidsplassen m

Author: Nasjonal digital læringsarena

Juridiske definisjonen av arbeidsplassen trakassering

Juridiske definisjonen av arbeidsplassen trakassering Arbeidsplassen trakassering har ikke egentlig en «lovlig» definisjon. Trakassering kommer i mange former, inkludert telefon, seksuell, religiøse og rasemessig. På arbeidsplassen, noen av disse kan oppstå, og i Ohio loven, hver har en indivi

Får erstatning etter seksuell trakassering på UiO – …

Det går ut på at ho får ei solid utbetaling for yrkesskade som ho meiner er eit resultat av seksuell trakassering på den tida ho var doktorgradskandidat på Det odontologiske fakultetet ved Universitetet i Oslo. Emneord: trakassering, Arbeidsforhold…

[PDF]

Arbeiderpartiets r etningslinjer mot seksuell …

Arbeiderpartiets r etningslinjer mot seksuell trakassering • Arbeiderpartiet ønsker en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer. Som organisasjon har vi et ansvar både for å forebygge og hindre dette. Tillitsvalgte i Arbeiderpartiet må ikke utsette noen for seksuell trakassering, og har

Trur ikkje erstatninga for seksuell trakassering vil danna

– Resultatet av ei mekling vil berre ha verknad for partane og vil ikkje gjelda for andre saker. Det understrekar juridisk direktør Rune H. Kristoffersen i Statens pensjonskasse. I går fekk ein tidlegare UiO-forskar erstatning for yrkesskade etter seksuell trakassering …

Frokostmøte: Trakassering i arbeidslivet – YouTube

Jun 11, 2014 · Onsdag 11. juni setter vi fokus på etnisk trakassering, trakassering på grunn av kjønn og seksuell trakassering i arbeidslivet på dagsorden. Vi presenterer en gjennomgang av våre saker. Arbeidstilsynet og professor Ståle Einarsen fra Universitetet i Bergen gir innsikt i hvordan trakassering kan forebygges og håndteres.

Seksuell trakassering i Macau – Ny lovgivning

Seksuell trakassering i Macau – Ny lovgivning. Det er i Macau blitt innført en ny lov, det er nå ulovlig å seksuelt trakassere kvinner.Ifølge mange kritikere var dette på høy tid. Av de 29 tilstedeværende byråkratene i den lovgivende forsamlingen stemte alle i favør av at loven skulle bli innført.

Vern mot diskriminering – arbeidstilsynet.no

Arbeidstilsynet Arbeidsforhold Vern mot diskriminering Vern mot diskriminering seksuell orientering, politiske oppfatningar og medlemskap i fagforeiningar eller politiske organisasjonar, deltidstilsette og mellombels tilsette. Trakassering med bakgrunn i dei same forholda blir rekna som forskjellsbehandling og er sjølvsagt også