Skatt for studentbedrifter / Økonomi og regnskap / SB-materiell / Studentbedrift / Elever og studenter

Skatt for studentbedrifter / Økonomi og regnskap / SB-materiell / Studentbedrift / Elever og studenter

Økonomi og regnskap / SB-materiell / Studentbedrift

Det sier seg selv at bedriftens økonomi er viktig. Dere har lyst til å tjene penger, ikke tape penger på forretningsideen. Økonomien i en studentbedrift handler hovedsakelig om kalkulasjon, budsjettering og regnskap. Visma tilbyr alle studentbedrifter tilknyttet UE gratis lisens til regnskapsprogrammet Visma eAccounting. Bestill eAccounting her.

Skatt for studentbedrifter / Økonomi og regnskap / SB

Studentbedrifter som er tilsluttet Ungt Entreprenørskap, antas som hovedregel ikke å ha erverv som formål, og vil være skattefrie virksomheter i henhold til skatteloven § 2-32 første ledd. Formålet med disse bedriftene fremgår av Ungt Entreprenørskaps vedtekter § 2, og er i hovedsak opplæring av studenter i høyere utdanning.

UNGDOMSBEDRIFT / STUDENTBEDRIFT. Skatter og …

Svart arbeid er en tyv Regnskap og økonomi for ungdomsbedrifter v/heidi Husom, Skatt øst 1 Samarbeid mellom UE og Skatteetaten UE Skatteetaten SMSØ Skatt Øst Felles innsats mot svart økonomi Ungdomsbedrifter

NOKUS – The Norwegian Tax Administration

Frivillige og ideelle organisasjoner, petroleumsindustri, jordbruk-, skogbruk og fiske mm. Rapportere tredjepartsopplysninger Grunnlagsdata og andre opplysninger som blant annet benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Ansvarlig selskap – The Norwegian Tax Administration

Frivillige og ideelle organisasjoner, petroleumsindustri, jordbruk-, skogbruk og fiske mm. Rapportere tredjepartsopplysninger Grunnlagsdata og andre opplysninger som blant annet benyttes til forhåndsutfylling av skattemeldingen.

Norgesmesterskap for Studentbedrifter juni, …

2 Generell informasjon: Navn: NM for Studentbedrifter 2013 Dato: juni 2013 Sted: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Oslo Priskategorier Det skal kåres vinner blant følgende kategorier: Beste Studentbedrift Ferdprisen – Størst internasjonalt potensial ManpowerGroup prisen – Beste HR-bedrift Nordeaprisen Beste forretningsplan NHO-prisen Beste samarbeid med næringslivet SMSØ – Økonomi

Høgskolen i Gjøvik – Studentbedrift

Studentene skal ha en forståelse og kunne reflektere over hvordan verdiskaping, sosialt entreprenørskap, ledelse og HR strategi, virker inn og har betydning for samfunnet lokalt og regionalt. Studentene skal ha en forståelse og kunne reflektere over betydningen av bærekraftig entreprenørskap med hensyn til økonomi, etikk, miljø, ansatte og sosiale …

[PDF]

Regnskabsmæssig behandling og revision af …

deres viden, og dermed de immaterielle aktiver som forskning og udvikling, der er virksomhedens værdiskabende aktiver. Det er viden, forskning og udvikling, som danner grundlaget for virksomhedens indtjening, og dermed er virksomheden også mere sårbar ved fratrædelse af medarbejdere.

[PDF]

Kjennetegnsanalyser av skattytere som unndrar …

stab og fagmiljøene ved NHH og Institutt for økonomi (UiB). SNF er Norges største og tyngste forsk – ningsmiljø innen anvendt økonomisk- kontrollobjektutvelgelsen kan avsløring av unndratt skatt økes og antall kontroller uten avsløringer reduseres.

Studenter og Udlærte brænder svendebreve og

Oct 05, 2016 · Ansgar Anlæg, Odense 4.oktober. Imens der var åbningsdebat i Folketinget valgte en gruppe studerende at brænde deres eksamensbeviser og svendebreve i protest mod de forringelser af uddannelsessystemet, der kan blive konsekvensen hvis regeringens finanslovsforslag og 2025 plan bliver realiseret.