Spørsmål om sykemeldingsperiode

Spørsmål om sykemeldingsperiode

Spørsmål om sykemeldingsperiode – gradert/aktiv – hva

Alle dager i en sykemeldingsperiode teller med (minus arbeidsgiverperiode), uavhengig av om du har vært syk den spesifikke dagen eller ikke. Gradert eller full sykemelding er irrelevant. Aktiv sykemelding regnes også som sykemeldingsperiode. Denne personen bør kontakte sitt NAV-kontor og be om å få en utskrift av sykepengehistorikken sin.

Opptjening av rett til ny sykmeldingsperiode – …

Nov 12, 2008 · Uansett ble jeg enig med legen, som heller ikke var sikker på dette, om at jeg bare skulle bruke egenmeldingsdager. Jeg har en streptokokkinfeksjon i halsen og har fått penicillin som forhånentligvis hjelper raskt.

SPØRSMÅL OG SVAR – McDonald’s

Det er først og fremst disse som skal kontaktes hvis man har spørsmål. Videre finnes det en tillitsvalgt og et verneombud i alle restaurantene. Medarbeideren kan ta kontakt med disse dersom de ikke vil snakke med restaurantsjefen direkte.

dans5norway

dans5norway

Fastsettelse av formuesverdi av boligeiendom. Spørsmål om

Skattepliktige har i merknader til sekretariatets innstilling, datert 20. februar 2017, fremsatt krav om å få godkjent perioden fra flytting 16. august 2015 til 13. mai 2016 som botid i henhold til skatteloven § 9-3 (2) bokstav b, 2. pkt. Sekretariatet kan opplyse at spørsmålet om skatteplikt ved realisasjon av bolig i inntektsåret 2016, herunder spørsmål om …

Kan jeg søke på jobb når jeg er sykmeldt? – …

Jan 14, 2008 · Jeg hadde en sykemeldingsperiode her i høst og søkte og gikk på intervjuer. Ingen som spurte hvorfor jeg kunne komme og jeg sa heller ingenting om sykemelding. Jeg tror ikke du må tilbake i jobben du …

Spørsmål om 2. verdenskrig – YouTube

Apr 26, 2010 · En rekke essensielle spørsmål om den andre verdenskrigen. 😛

Sykepenger til arbeidstakere – www.nav.no

Les mer om oppfølging av sykmeldte arbeidstakere. Reisetilskudd Hvis du midlertidig ikke kan reise på vanlig måte til og fra arbeidsstedet på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til reisetilskudd i stedet for sykepenger fra 17. dag etter du ble sykmeldt.

Send oss en henvendelse – Yr hjelp og informasjon

 ·

Yr er et samarbeid mellom NRK og Meteorologisk institutt. Gjelder ditt spørsmål Yr-appen kan du se Ofte stilte spørsmål her. Lurer du på noe angående stedsnavn må du kontakte Kartverket eller din kommune. Les mer om Yr og stedsnavn her.

Using Windows Mixed Reality FAQ – Windows Help

Apr 30, 2018 · Get help using Windows Mixed Reality, and solutions for common problems. Using Windows Mixed Reality FAQ – Windows Help Try Microsoft Edge A fast and secure browser that’s designed for Windows 10 No thanks Get started