Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes

Svangerskapsdiabetes – helsenorge.no

Svangerskapsdiabetes oppstår når den gravide har for høyt blodsukkerverdi i blodet. Svangerskapsdiabetes forsvinner vanligvis etter fødselen.

Gestational diabetes – Wikipedia

Gestational diabetes is a condition in which a woman without diabetes develops high blood sugar levels during pregnancy. Gestational diabetes generally results in few symptoms; however, it does increase the risk of pre-eclampsia, depression, and requiring a Caesarean section.

Symptoms: Typically few symptoms

Svangerskapsdiabetes – Nettdoktor

Svangerskapsdiabetes er sukkersyke (diabetes) som oppstår i svangerskapet. Sukkersyke vil si at sukkernivået i blodet er høyere enn det normale. Oftest merker ikke den gravide selv at hun har fått sukkersyke, men det …

Diabetes: Svangerskapsdiabetes (7/7) – YouTube

Click to view on Bing9:25

Jan 18, 2018 · Denne filmen er fra en serie av sju filmer med viktige temaer fra retningslinje for diabetes. Målgruppen er primært fastleger. 1. Blodsukkersenkende legemidl

Author: Helsedirektoratet

Praksisnytt Stavanger universitetssjukehus

Alle som har førstegradsslektninger med diabetes Tidligere påvist svangerskapsdiabetes Tidligere svangerskaps- og fødselskomplikasjoner som er assosiert med svangerskapsdiabetes (preeklampsi, fastsittende skuldre, perinatal død).

Svangerskapsdiabetes – YouTube

Click to view on Bing2:09

Jan 19, 2017 · Anette og Helen fra Frøyaklinikken diskuterer svangerskapsdiabetes og mulige løsninger ved endringer i kostholdet. ___ AltforMammas nettside: http://altforma

Author: AltforMamma.no
[PDF]

Diagnostiske kriterier for svangerskapsdiabetes.

Ved påvist svangerskapsdiabetes Oppfølging i primær helsetjenesten Livsstilsråd, kost og mosjon Opplæring i egenmålinger av blodsukker. Blodsukker måles fastende og to timer etter frokost og middag.

Helsebiblioteket – Svangerskapsdiabetes

Mente du «svangerskaps diabetes»? Svangerskapsdiabetes Treff i utvalgte kilder: [Skjul boksen] BMJ Best Practice (48) Gestational diabetes mellitus – Symptoms, diagnosis and treatment | BMJ Best Practice; Gestational diabetes mellitus – Symptoms, diagnosis and treatment | BMJ Best Practice

Svangerskap og diabetes – Diabetesforbundet

Diabetes i svangerskapet kan være en av tre typer: • Diabetes type 1 (finnes vanligvis før svangerskapet) • Diabetes type 2 (finnes vanligvis før svangerskapet)

MAGICapp – Making GRADE the Irresistible Choice – …

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes. Helsedirektoratet. National klinisk retningslinje for indikation for transfusion med blodkomponenter. Sundhedsstyrelsen. BMJ RapidRecs: Arthroscopic surgery for degenerative knee disease.