Tysnes skule : Bedriftsbesøk på Kværner Stord AS og Utdanningsmesse på Stord

Tysnes skule : Bedriftsbesøk på Kværner Stord AS og Utdanningsmesse på Stord

På utdanningsmesse på Stord – Tysnesbladet

På utdanningsmesse på Stord. Blant desse, var 10. klasse frå Tysnes skule. Bussen gjekk 08.00 frå Tysnes, og dei var først ein liten tur innom Kværner på Stord. Der fekk dei seg litt mat og ei god omvisning. Dette er noko som pleier å skje kvart år.

Seks ulike vegval – Tysnesbladet

Først var det bedriftsbesøk på Kværner Stord, så fann tiandeklassingane frå Tysnes skule vegen til Utdanningsmessa for Sunnhordland.

Referat | Stord R

Neste år fyller Kværner på Stord 100 år. (gjeld innbyggarane i kommunane Stord, Bømlo, Fitjar og Tysnes). Vidare gymnas og lærarskule på Stord og lærarjobb på Hystad skule, der ho no er rektor. ref Jan. Referat frå …

Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. – PDF – …

1 L I O N S C L U B S T O R D F I T J A R M O T T O : T I L T E N E S T E Medlemsblad for Lions Club Stord Fitjar. Nr Årgang INNHALD Side 2. Presidenten har ordet Side 3. Innnkalling til medlemsmøte Kommande møte: Tur til Alsaker Fjordbruk AS på Tysnes Sjå innkallinga om ferjetid og køyring.

Last ned årsberetningen her – spotidoc.com

Dagen etter ble det arrangert et frokostmøte på Kværner Stord, og det hektiske to­dagersmøtet ble avsluttet på CCB­basen på Ågotnes. Haaheim Gaard ble etablert i 2009 og ligger på Tysnes, 70 minutter fra Bergen. Rådalslien skole, Stord videregåande skule, Sund vidare­ gåande skule, Voss Gymnas og Årås skule. Hver …

Bjørnefjorden utdanningsmesse 2013 by Loops AS – Issuu

Arbeidsmiljøloven seier kor mykje ferie ungdom skal ha. Dei som er under 18 år og går på skule, må ha minst fire veker fri i året. BKK Engevik Rørleggerservice AS Fjord 1 Fløysand Tak Frank Mohn-TAF Goodtech Inge Hjelle Entreprenørforretning Kværner Stord MESTA maskin Os Buss Os og Fusa posten Oselvarverkstaden Rolls Royce …

NORDHORDLAND HANDVERK- OG INDUSTRILAG – PDF

Døme på gjennomførte tiltak: Skulekonkurransar på VG1 og VG2-nivå innan sveising, elektrofag og industrimekanikarfaget Rådgjevarsamlingar for grunnskule og vidaregåande skule i regionen med bedriftsbesøk Utdanningsmesse for regionen, ny rekord med 70 stands Elektrofagkonkurranse Ind.mek.konkurranse Sveisekonkurranse Innovasjon

Følg draumen by Loops – Issuu

Kværner er på stadig jakt etter dyktige, engasjerte og motiverte personar og tilset lærlingar, fagarbeidarar, ingeniørar og personell innan økonomiske- og administrative fag. I Kværner kan du vera med å realisera gigantiske og utfordrande prosjekt, samstundes som du realiserer ditt eige potensial.