Vanskeligere for unge å få boliglån

Vanskeligere for unge å få boliglån

Nye regler kan gjøre boliglån vanskelig for unge – SR …

Det kan gjøre det vanskeligere for unge å få boliglån. Finanstilsynet har lagt frem forslag til ny boliglånsforskrift. Der blir det foreslått å stramme inn bankenes mulighet til å gi …

Disse hjelper unge å få boliglån: -Du må tørre å «feile»

Hver dag ringer Urtina og Jonas til unge som har søkt om digitalt boliglån i DNB. Det ligger mye følelser i det å skulle søke om lån, forteller de. –Det er akkurat som at man tror man har feilet hvis man ikke får det lånet man har sett for seg, sier Jonas.

Regler for å få boliglån i Norge fram til år 2020 | DNB

Finansdepartementet valgte å videreføre reglene som ble innført 1. januar i fjor i sin helhet. Eneste oppmykningen er at barnetrygden nå skal tillates å veie inn på inntektssiden når låneevne skal beregnes, noe som kan hjelpe småbarnsforeldre noe.

Enda vanskeligere for unge å få lån til bolig – Aftenposten

Det skal bli enda vanskeligere for førstegangskjøpere å låne penger til bolig, ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse. Men for bedriftene kan det bli lettere å låne penger i landets banker. FOTO: Erichsen, Jarl Fr. Bankene vil stramme inn, de unge som vil kjøpe bolig rammes hardest.

Flere unge får nei på søknaden om boliglån | DNB …

Den nye Boliglånsforskriften som ble innført i 2017 har gjort det vanskeligere for unge å få så høye lån som du ønsker seg.

BOLIGLÅN , SIV JENSEN – Siv Jensen beholder

Dagens boliglånsforskrift ble innført ved inngangen til fjoråret i et forsøkt på å motvirke den ekstreme prisveksten i boligmarkedet, spesielt i Oslo. Den er blitt kritisert av mange i eiendomsbransjen, men likevel blir forskriften videreført, mer eller mindre uendret, inntil utgangen av 2019.

Her får unge boligkjøpere billigst lån – Smarte Penger

Tidligere ble boliglån for unge kalt førstehjemslån, men i dag tilbyr flertallet av bankene også gunstige boliglån til unge som kjøper seg sin andre eller tredje bolig, så lenge man er under aldersgrensen på 34 år. Det kan også være aktuelt å få sidesikkerhet hos foreldre for å kunne få en høyere belåning enn 85 prosent av

Kommentar: Slik kan flere unge få råd til sin første bolig

Slik kan flere unge få råd til sin første bolig. samt egne tiltak rettet inn mot boliglån i Oslo. Boliglånsforskriften setter klare krav til bankenes utlånspraksis. på kort sikt vil strenge kredittregler gjøre det vanskeligere for mange unge i etableringsfasen å få kjøpt sin første bolig. Kapitalsterke boligkjøpere og

Hvordan få innvilget boliglån – OBOS-banken

For mange unge er det mangel på egenkapital som er det største hinderet for å få låne det beløpet som trengs til å kjøpe sin første bolig. I tillegg har myndighetene satt en øvre grense slik at ingen får låne mer enn fem ganger inntekten. Det gjør at unge i de store byene sliter med å låne nok til å henge med i budrundene.

Unge sliter med å få seg bolig, hevder politikerne – NRK

Unge sliter med å få seg bolig, hevder politikerne Det er vanskelig å komme seg inn på boligmarkedet, sier Jan Tore Sanner. Men aldri før har så mange unge eid egen bolig.