Velg mellom offentlig og privat rehabilitering

Velg mellom offentlig og privat rehabilitering

Velg mellom offentlig og privat rehabilitering

Pasienter med behov for rehabilitering kan velge mellom offentlige og private aktører på nettsiden Velg behandlingssted. – Vi fortsetter å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge hvilken institusjon du ønsker å få rehabilitering på, bidrar til bedre utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier helse- og omsorgsminister …

Tangen Helseklinikk – Nesodden shared – Tangen

Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner.

Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Helseforetak og private rehabiliteringsinstitusjoner kan derfor som hovedregel ikke avvise henvisninger fra andre helseregioner, med mindre det å motta pasienten innebærer at regionen risikerer å ikke kunne oppfylle sitt sørge-for-ansvar for egen befolkningen, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a.

Alle pasienter som har rett til – Tidsskriftet

Velg mellom offentlig og privat rehabilitering – Fysioterapeuten Alle pasienter som har rett til rehabilitering, kan nå velge fritt mellom offentlige og private rehabiliteringsinstitusjoner. fysioterapeuten.no

Pasienter kan fritt velge sted for rehabilitering fra 1

Det betyr at pasienter som trenger rehabilitering, på nettsiden Velg behandlingssted kan velge mellom offentlige institusjoner og private institusjoner med avtale. – Vi fortsetter å styrke pasientenes rettigheter og valgfrihet.

Stamina Rehabilitering – Privat og offentlig | Stamina

Stamina Ringerike Rehabilitering AS (tidligere Nimi Ringerike) er et privat rehabiliteringssenter med spesialister og polikliniske tjenester. Vi hjelper pasienter med skader og lidelser i muskel- og skjelettsystemet, og pasienter med sykelig overvekt med profesjonell rehabilitering!

Fritt behandlingsvalg for habilitering og rehabilitering

Alle offentlige og noen private behandlingssteder har en slik fullmakt. Innenfor ReHabilitering er det egne vurderingsenheter i hver helseregion som rettighetsvurderer de fleste henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner.

[PDF]

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

var oppe i nesten 29 prosent. Det er flest slagpasienter som får samtidig rehabilitering i Helse Midt-Norge og færre i Helse Vest og Helse Sør-Øst. 1 I tillegg til de om lag 50 private rehabiliteringsinstitusjonene, inkluderer disse private aktørene ni private avtaleinstitusjoner og to private LHL-sykehus.

Avtaler med private – Helse Sør-Øst RHF

Ved inngåelse av avtaler med private leverandører plikter Helse Sør-Øst RHF å følge Lov og forskrift om offentlig anskaffelse. Alle anskaffelser Helse Sør-Øst RHF ønsker å foreta må kunngjøres på Doffin. Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for …

Velg behandlingssted – helsenorge.no

Det er ingen erstatning for undersøkelse eller behandling hos helsepersonell. Dersom du er syk eller trenger medisinsk hjelp av andre grunner, bør du oppsøke fastlegen. Når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente – ring legevaktnummer 116 117. Ring113når det er akutt og står om liv.